top of page

BETEKENIS VAN OVERGAVE & INTERPRETATIE


In de wekelijkse online groepssessie van het 'Uur van het woord' geven we met elkaar een nieuwe betekenis aan woorden.
Deze week: Overgave & Interpretatie. O V E R G A V E

[Volgens de Van Dale: 1. Overdracht, afstand; 2. Het aan de vijand overgeven; 3. Onderwerping, gehoorzaamheid; 4. Toewijding]


Wat we ons misschien niet zo goed realiseren, is dat overgave onderdeel uitmaakt van een heel groot (innerlijk en onbewust) proces. Hoe onwaarschijnlijk het wellicht klinkt, maar wanneer je je werkelijk weet over te geven, bestaat er niets meer dan berusting. Je voelt geen weerstand meer om ergens tegen te vechten en je aanvaardt de situatie volledig zoals die is; je accepteert dat de strijd is gestreden. Daarbij onderscheidden wij twee vormen van overgave: de vrijwillige en de dwangmatige. Bij vrijwillige overgave spreken we van een overgave dat van binnenuit komt: je geeft je over (bijvoorbeeld wanneer je helemaal opgaat in dansen bij een concert). Bij dwangmatige overgave spreken we van overgave dat van buitenaf wordt opgelegd: je hebt je over te geven (zoals bij arrestaties). Om tot het punt van overgave te komen, worden een aantal eigenschappen intern aangesproken: geduld, doorzettingsvermogen, discipline, begrip en (zelf)vertrouwen. Met name vertrouwen is essentieel om te kunnen “slagen” in overgave. Is het vertrouwen namelijk groot genoeg in de ander én jezelf om je over te geven, bijvoorbeeld in de liefde? Kan je in deze situatie accepteren, lees aanvaarden, dat geven en nemen hoort bij een relatie? Overgave speelt ook een grote rol in het geloof; je geeft je letterlijk over aan de handen van God. Vasthouden en controle willen houden over iets, kan veroorzaken dat het proces om je over te geven wordt vertraagd. Wanneer durf je namelijk je lot te leggen in andermans handen? Wat is er voor nodig voordat je jezelf werkelijke overgave toestaat? Wanneer leg jij je bij de strijd neer? We dachten aan diegenen die nog steeds met een ontevreden of teleurstellend gevoel terugkijken op het moment dat zij zich hadden over te geven. Ze hebben zichzelf ongetwijfeld de vraag gesteld wat zij anders konden doen op dat moment. Hoezeer zij zich ook lijken te hebben overgegeven aan de situatie, het écht aanvaarden van de situatie lukt nog altijd moeilijk. Wanneer je je werkelijk overgeeft, en dus de ook de gevolgen ervan accepteert, zal het je lukken om ruimte te maken voor nieuwe paden. Zolang de innerlijke strijd nog niet is gestreden, zal je jezelf echter nog moeilijk kunnen toestaan om van dit nieuwe pad te genieten.


 

I N T E R P R E T A T I E

[Volgens de online Wiktionary*: Een persoonlijke duiding van een waarneming]


Interpreteren is niets meer dan een persoonlijke beeldvorming. Hierbij ligt de nadruk op persoonlijk, want ieder heeft zijn eigen interpretatie (lees: zienswijze) op zaken. Een interpretatie is, net als bij intuïtie, iets van jezelf. Er bestaat dus geen goede of foute interpretatie, want wat is immers de waarheid? Sinds de komst van internet is het voor ons steeds meer mogelijk om onze interpretatie te delen met de ander. We versterken onze beeldvorming door gebruik van emoticons en het plaatsen van foto’s bij teksten (Instagram). We kunnen ons hierdoor meer inbeelden in de interpretatie van anderen waardoor het lijkt of we elkaar ook beter begrijpen. Wanneer veel mensen elkaar vinden in elkaars interpretatie, ontstaan er collectieven, zoals motorclubs, kunstcollectieven, sectoren, etc. Zij ervaren met elkaar op dezelfde golflengte te zitten en voelen gelijkgestemdheid. Hoe verklaren we dan dat we tegenwoordig ons helemaal niet meer zo sterk verbinden aan politieke partijen zoals we dit vroeger deden? Dit komt ondermeer doordat we zo gewend zijn geraakt aan de vrijheid om onze eigen interpretaties vrijuit te delen (met als goed voorbeeld Facebook en Twitter). Er lijkt een soort eenmanspolitiek te zijn ontstaan vanuit dit “ik-denken”. Corona verduidelijkt deze situatie des te meer. In het begin konden wij maar moeilijk een beeld vormen bij deze ingrijpende gebeurtenis. We hadden toen vooral de regering nodig om onze eigen interpretaties vorm te kunnen geven. De mate hoe je dingen interpreteert zegt eigenlijk alles over hoe ruimdenkend je bent. Met andere woorden: hoe ontvang je eigenlijk wat er tegen je wordt gezegd? Heb je meteen een mening? Laat je het nog wat sudderen? Duik je er meteen bovenop? Houd je je gedeisd? Een interpretatie is daarom nooit neutraal; ieders beeldvorming berust op een eigen associatie vanuit een eerdere beleving. 


TEST JEZELF: Hoe interpreteerde je de foto die bij dit stukje is afgebeeld? Welk beeld kreeg je er zelf bij?

* Wij vonden de omschreven betekenis in de Van Dale niet volledig genoeg en vonden ons meer in de betekenis van de online Wiktionary.


 

Het volgende 'Uur van het woord' is op woensdag 27 mei!

Nieuwe woorden, nieuwe kansen!

Ben jij er (weer) bij? Meld je dan nú eenvoudig aan via xantoucha.nl/events.

57 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page